Ráiteas Físe na Scoile

Is áit í Pobalscoil Ghaoth Dobhair ina bhfuil:

  • Ard-mheas ar a chéile
  • Ar neamhspleáchas
  • Ar fhéinmhuinín
  • Ar fhreagracht agus
  • Ar fhírinne

Chun timpeallacht a chothú, trí mheán na Gaeilge, inár féidir le daltaí agus leis an fhoireann forbairt de réir a gcumas go pearsanta, go sóisialta, go hintleachtúil, go spioradálta, go morálta agus go fisiciúil, chun a n-uaschumais a bhaint amach