Sláinte

Tá béim mhór curtha sa scoil ar shláinte agus folláine na scolairí. Déanann muid gach iarracht sa scoil cinntiú go bhfuil ár scolairí uilig sóna sasta ar scoil ó thaobh meabhairshláinte, ionchuimsitheacht agus folláine. Oibríonn muid go mór le heagraíochtaí cosúil le AWARE, JIGSAW agus Seirbhisí Óige Dhún na nGall. Bíonn Seachtain na Sláinte agus na Folláine againn gach bhliain chun tuiscint agus léargas a thabhairt ar na topaicí seo.

 

Bhí Richie Sadlier linn sa Phobalscoil. Chaith sé an tráthnóna ag caint le scoláirí na séú bliana faoi chúrsaí Sláinte agus  Folláine.

Bia Folláin sa Phobalscoil

Sa lá atá inniu ann, tuigeann PSGD an tábhacht a bhaineann le folláine an scoláire. Déantar achan iarracht iad a chur ar an eolas faoi na buntáistí a bhaineann le bia folláin a ithe.  Faigheann an scoláire blas beilte difriúla agus cuirtear réimse leathan bia folláine ar fáil i gceaintín na scoile. Tá coiste Bia Folláine sa scoil agus tá siad gníomhach i dtaobh feachtais a chur chun cinn.

Ní amháin sin, ach bíonn seachtain na folláine againn gach bliain. Faigheann scoláirí an deis torthaí úra a bhlaiseadh, caoineoga agus neart roghanna folláine eile! Bíonn comórtais ar siúl le linn na seachtaine le folláine pobal na scoile a chur chun cinn.

Tá an comhlacht “Get Fresh”  i mbun na bialainne i bPobalscoil Ghaoth Dobhair. Déanann Eamon agus na girseachaí cinnte nach mbíonn ocras ar na scoláirí in am ar bith. Seo sampla den Bhiachlár atá le fáil ag na scolairí.

 

8.30 – 9.00 – Bricfeasta

Tae, Tósta, Iógairt agus Torthaí

 

11.00 – Sos

Rollaí Muiceola, Rollaí Ispín, Rogha Ceapairí, Scónaí, Anraith agus Bagels le Liamhás agus Cáis

 

1.15 – Lón

Feoil an lae le Prátaí agus Glasraí, Curaí Sicín le Rís, Wrap Sicín le Sailéad, Baguette Sicín BBQ le Sailéad, Panini le Liamhás agus Cáis, Pasta Carbonara le Arán Gairleoige, Pizza Pepperoni le Sailéad, Goujons Sicín le Prátaí agus Glasraí, Sailéad Torthaí úra, Sailéad Sicín agus Liamhás.