Ealaín

Is í aidhm roinn na healaíne i bPobalscoil Ghaoth Dobhair ná samhlaíocht chruthaitheach agus smaointeoireacht neamhspleách a chothú trí theagasc agus foghlaim an réimse leathain de scileanna praiticiúla agus acadúla in Ealaín, ceird agus dearadh, chomh maith le stair agus léirmheas na healaíne.

Tugtar misneach do dhaltaí páirt a ghlacadh i dtionscadail ealaíne mar bhall de ghrúpaí – ag cruthú bratach le haghaidh imeachtaí spóirt, ag cruthú cúlra le haghaidh drámaí scoile agus múrphictiúir, uilig ag forbairt a gcuid scileanna.

Ullmhaíonn muid ár ndaltaí le haghaidh na deiseanna gairme atá ar fáil trí staidéar a dhéanamh ar an Ealaín, ceird agus dearadh.

Scoileanna Ildánacha

Tá Pobalscoil Ghaoth Dobhair mar chuid de Thionscadal Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíona. Tugann an tionscnamh seo deis don scoil na healaíona agus an chruthaitheacht a chur I gcroílár shaol an dalta. Bíonn deiseanna ag daltaí oibriú le healaíontóirí agus scríbhneoirí chun scileanna ealaíne agus cruthaitheacha a thógáil. I measc cuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh tá scríbhneoireacht chruthaitheach, drámaíocht, scriptscríbhneoireacht agus dearadh múrmhaisithe.

 

 

 

  • Áine Nic Giolla Easpuig. D’éirigh leí ‘Ard moladh’ a fháil lena chuir saothar ealaíne i gcomortas Texaco Art ar na mallaibh