Réamhra

Tá Curaclam cuimsitheach ar fáil sa scoil, áit a bhfuil 19 n-ábhar ar fáil don tStraith Shóisearach agus 22 n-ábhar ar fáil don Ardteistiméireacht. Chomh maith le sin, tá Clár An Ardteist Fheidhmeach (LCA), An Idirbhliain agus Gairmchlár na hArdteiste (LCVP) ar fáil sa scoil.