Áiseanna na Scoile

Tá Pobalscoil Ghaoth Dobhair ina scoil lán Ghaelach co-oideachasúil i gceartlár croí Gaeltachta Iar-Thuaisceart Dhún na nGall.

Tá fás ollmhór taca ar líon na ndaltaí atá ag freastal ar an scoil ó 296 i 2011 go dtí 451 i mbliana.

Tá forbairt agus méadú ollmhór tagtha ar an scoil le roinnt blianta anuas. Osclaíodh Seomraí Feistis úra na Pobalscoile i 2009, 2 Sheomra Ranga úr i 2010, an Halla Spóirt i 2011, Seomra Ealaíon úr i 2014 agus 3 Sheomra Ranga úr i 2016. Saotharlann eolaíochta, an dara cistineach, 3 sheomra ranga agus Aonad Oideachais Speisialta i 2022. Chomh maith leis sin tá na háiseanna is nua-aimseartha sna seomraí ranga uilig.