Bainistíocht na Scoile

Bainistíocht na Scoile

Is é Bord Bainistíocht Pobalscoil Ghaoth Dobhair atá freagrach as an scoil a rachtáil. Bíonn toghchán ann achan trí bliana le Bord a roghnú. Bíonn ionadaithe ag an Easbag, Tuismitheoirí, Múinteóirí agus Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún nan Gall ar an Bhord Bainistíocht.

 

Ionadaí na Muinteóirí                              Shauna Mhic Fhionnghaile,  Pól Ó Gallachóir

Ionadaí na dTuismitheóirí                      Gráinne Ní Ghallchóir,  Colm Ferriter

Ionadaí Bord Oideachais & Oiliúna      Bernie Ní Dhuibhir,  Pádraig Mac a’ Bhiocaire,  John Shéamais Ó Fearraigh

Ionadaí an Easbaig                                   An Sagart Brian Ó Fearraigh, Rosaleen Nic Gairbheith, Seamus Ó Gallchóir

Rúnaí an Bord                                          Seoirse Ó Dochartaigh  Príomh Oide

 

Cumann na dtuismitheoirí
Tá guth na dtuismitheoirí an-tábhachtach i bPSGD agus tá Cumann na dTuismitheoirí gníomhach sa scoil. Tá ár dteaghlaigh go léir ina mbaill de Chumann na dTuismitheoirí agus ansin tá croí choiste againn a thagann le chéile i rith na bliana. D’fhéadfadh go n-iarrfaí ar bhaill an choiste aiseolas a sholáthar do bhainistíocht na scoile, cuidiú amach ag imeachtaí scoile, cur le díospóireachtaí ar pholasaí scoile agus srl