Gairmchlár na hArdteiste agus Ardteist Fheidhmeach

Is e an rud atá i gceist le cúrsa na hArdteistiméireachta Feidhmí ná cúrsa le béim practiciúil chun scoláirí a ullmhú don saol oibre agus saol an duine fásta thar thréimhse dhá bhliain. Tá an cúrsa ann ar mhaithe le scoláirí nach mian leo dul díreach isteach san oideachas triú leibhéal nó dóibh siúd nach gcomhlíonann an dá chlár Ardteistiméireachta eile a gcuid riachtanais.  Faigheann na scolairí seo an deis dul ar thaithí oibre lá sa tseachtain agus tá muid fíor-bhuíoch do na comhlachtaí áitiúla a thugann deis do na scoláirí oibriú leofa.

 

  • Ag baint an-sult as turas cairtíneacht

 

 

 

Is cúrsa dhá bhliain é Gairmchlár na hArdteiste a dhíríonn ar dhaltaí a ullmhú do shaol na hoibre. Tá fócas ar fhoghlaim féin dírithe ina ndéanann daltaí forbairt ar réimse leathan scileanna inaistrithe. Tá béim faoi leith ar theagasc agus foghlaim atá neamhspleách, gníomhach agus comhoibríoch.

 

  • Scileanna Cur i Láthair