An Ardteist

Cuireann Pobalscoil Ghaoth Dobhair trí rogha ar fáil do scolairí na hArdteistiméireachta. An Gnáth Ardteistiméireachta, Gairmchlár na hArdteistiméireachta agus an Ardteist Fheidhmeach. Glacann mór-chuid de na scolairí leis an chéad rogha, an gnáth Ardteistiméireacht agus piocann siad ar a laghad seacht n-ábhar le dul i mbun staidéir orthu.


Faoi láthair seo na hábhair atá muid ag tairscint dár scolairí:
Déanfaidh achan scoláire na hábhair scrúdaithe seo a leanas:

Ard, Gnáth, Bun

Gaeilge, Béarla, Matamaitic

Chomh maith le sin, glacann achan scoláire 4 cinn de na hábhair seo a leanas:

Fraincis
Eacnamaíocht Bhaile**, Ceol
Stair, Tír Eolas, Ealaín*
Foirg*, Innealltóireacht*, DCG
Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic, Eolaíocht Talamhaíochta
Staideár Gnó, Cuntasaíocht

Glacann achan scoláire na hábhair seo nach bhfuil faoi scrúdú:

Ríomhaireacht, Gairmthreoir, Corpoideachais, Teagasc Críostaí

*Tá uasmhéid de 24 ceadaithe sna ranganna practicúla.
**Tá uasmhéid de 20 ceadaithe sna ranganna Eacnamaíocht Bhaile.

Déanfaidh achan scolaire na hábhair seo nach bhfuil faoi scrúdú san Ardteistiméireacht:

Ríomhaireacht, Gairmthreoir, Corp Oideachas, Teagasc Críostaí agus SPHE.