Teagasc agus Foghlaim

Is é Teagasc agus Foghlaim tré mheán na Gaeilge bunchloch na scoile. Is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile.  Beidh an teagasc agus foghlaim uilig tré mheán na Gaeilge. Freagróidh na daltaí scrúdaithe tí agus na scrúdaithe stáit tré Ghaeilge. Baintear torthaí den scoth amach tré mheán na Gaeilge sna Scrúduithe Stáit achan bhliain. Tá bród orainn as ár gcuid oibre agus as na torthaí sármhaithe a fhaigheann na scoláirí sna scrúduithe stáit gach bliain, gan eisceacht.