Foireann na Scoile

 

Príomhoide Seoirse Ó Dochartaigh

Leas Príomhoide Nigel Mac Pháidín

Cinn Bhliana 1ú  Ciarán G Mac Pháidín

2ú Dana Nic Giolla Bhríde

3ú Eibhlín Uí Shearcaigh

5ú Emmet Mac Aoidh

6ú Susan Ní Loinsigh


Ardteist Fheidhmeach Ita Uí Ghallchóir agus Tomas Ó Gallchóir

Gairmchlár na hArdteiste Leanna Ní Bhaoill agus Eibhlín Uí Shearcaigh

Idirbhliain Ciarán J Mac Pháidín agus Michelle Uí Fhearghusa

Coiste Cúraim Seoirse Ó Dochartaigh, Nigel Mac Pháidín, Teresa Ní Ghallchóir,

Susan Ní Loinsigh, Brídín Ní Ghallchóir, Ciarán G Mac Pháidín,

Emmet Mac Aoidh, Dana Nic Giolla Bhríde, Ita Uí Ghallchóir,

Eibhlín Uí Shearcaigh, agus an tAthair Brendan Mac a’Bhaird


Séiplíneach na Scoile An tAthair Brendan Mac a’Bhaird

Múinteoirí eile Pól Ó Gallchóir, Caroline Costello, Áine Carey, Ciarán Mac a’Bhreithiúin,

Siobhan Uí Shearcaigh, Sorcha Ní Mhaolchullann, Shauna Ní Fhearraigh,

Eimear Mhic Giolla Bhríde, Pádraigín Ní Ghallchóir, Pól Ó Currain,

Catríona Nic Giolla Chomhaill, Treasa Kavanagh, Sarah Nic Roibeaird,

Rosanna Ní Dhonaill, Fionnuala Ní Mhaínín, Róisín Ní Cholla, Niall Ó Fríl,

Padráig Mac Fhionnghaile, Annjo Nic Giolla Chearra, Cristóir Ó Domhnaill,

Keith Ó Fearraigh, Danny Ó Currain, Róisín Nic Pháidín,

Eimear Mhic Fhlionn, Pól Mac Cumhaill


Foireann na hOifige Treasa De Búrca / Eibhlín Ní Ghlionsaigh

Cúntóirí Riachtanais Speisialta Cathal Ó Fearraigh,  Grace Ann Mhic Ghiolla Chomhaill,

Margaret Uí Dhomhnaill,  Eibhlín Uí Dhomhnaill,

Bríd Ní hIcí, Pól Ó Dúgain, Dáire Ó Baoill


Cúntóir Teanga Sadie Nic Pháidín

Cúramaí na Scoil Seán Ó Duibhir, Seán Mac Íomhair