An Idirbhliain

Cuirtear cúrsa leathan ar fáil sa Phobalscoil, cúrsa a chuidíonn le scoláirí feabhas agus forbairt a chur ar scileanna sóisialta, pearsanta, oideachasúil agus gairmiúil. Spreagtar na scoláirí a bheith freagrach as a gcuid fhoghlaim féin. Cuidíonn an bhliain leo éirí níos aibí agus foghlaimíonn siad na scileanna atá de dhíth le aghaidh a thabhairt ar an Ardteist. Faigheann siad na scileanna atá de dhíth le cuidiú leo a bhféidireachtaí a bhaint amach. Is bliain ghníomhach atá ann, agus bíonn an deis ag scoláirí triail a bhaint as ábhair úra, chomh maith le modúil áirithe nach mbeadh an deis acu de ghnáth:

 • Códáil & Robotics
 • Mion chomhlachtaí
 • Cócaireacht
 • Gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid
 • Aonach Ceardaíochta
 • Drámaíocht
 • Turas thar lear
 • Cúrsa Muiníneach
 • Gruagaireacht
 • Teanga Chomharthaíochta
 • Sábháilteacht bóithre
 • Cúrsa Meabhairshláinte
 • Build a Bank
 • Seirbhísí Óige Dhún na nGall
 • Eolaí Óg
 • Gaisce
 • Lá Bácála
 • Dinnéar do na Seandaoine
 • Siúlóidí
 • Surfáil
 • Imeachtaí Futsal
 • Scléip – ceol agus damhsa

Faigheann siad an deis dhá thréimhse taithí oibre a dhéanamh le scileanna tábhachtacha a fhoghlaim don sochaí. Tá nasc láidir idir scoláirí na hidirbhliana agus an Pobal. Déantar obair dheonach tríd an pharóiste. Cuidíonn na scoláirí sna Bunscoileanna áitiúla.

 

 • Idirbhliain 2022 ag thuras go Margaidh na Nollag i mBéal Feirste

 

Gnó san Idirbhliain

Is ábhar fíorthábhachtach é Gnó i saol an lae inniu.

Tá sé mar aidhm ag Pobalscoil Ghaoth Dobhair cultúr na fiontraíochta a chothú i measc scoláirí na hIdirbhliaina. Tugann sé deis do scoláirí oibriú ar ghnó nuair nach mbíonn ann ach smaoineamh agus bíonn an scoláire rann pháirteach i ngach páirt den ghnó ó thús go deireadh.

D’éirigh thar barr le scoláirí na Pobalscoile a bhí páirteach í gcomórtasaí fiontraíochta le blianta beaga anuas. Bhain ’BOUE’ ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair, babhta Ceannais Náisiúnta Chlár na gComhlachtaí Údarás na Gaeltachta in 2018.

Bíonn na scoláirí páirteach i gComórtais eagsúla a bhíonn eagraithe ag Údarás na Gaeltachta, Bord Fionntraíochta Dhún na nGall agus ‘Dragons Den’

Bíonn seans ag scoláirí sa scoil páirt a ghlacadh i gcomórtas ‘Build a Bank Challenge’ atá a reáchtáil ag Banc Aontas Éireann. Cuidíonn seo lena scoláirí scileanna airgeadais a fhorbairt.

’BOUE’ ó Pobalscoil Ghaoth Dobhair, buaiteoir bhabhta Ceannais Náisiúnta Chlár na gComhlachtaí Údarás na Gaeltachta 2018

Séimí Ó Fearraigh, a chruthaigh babhla adhmaid le haghaidh torthaí ar féidir é a fhilleadh ann féin