Polasaí Ionad Scrúdaithe Tí

 

RIALACHA IONAD SCRÚDAITHE TÍ

 

 • Caithfidh daltaí bheith in am don scrúdú.
 • Caithfidh málaí scoile daltaí a bheith fágtha ag barr an tseomra ranga.
 • Níl cead ag daltaí rud ar bith a bheith ar an bhord ach an trealamh atá de dhíth don scrúdú.
 • Níl cead ag daltaí fón póca, cluasáin nó uaireadóir cliste a bheith acu le linn an scrúdaithe.
 • Caithfidh daltaí a bhfón póca, cluasáin agus uaireadóir cliste a fhágáil ag barr an ranga ar bhord atá leagtha amach go speisialta.
 • Níl cead ag dalta dul go dtí an leithreas le linn an chéad leathuair den scrúdú nó an leathuair deireannach mura géarghá leis.
 • Caithfear taifead a choinneáil de dhaltaí a úsáideann an leithreas. Beidh seo ar dheasc an mhúinteora.
 • Má théann dalta go dtí an leithreas, caithfidh an múinteoir nóta (dáta, am amach agus am ar ais) a scríobh ar pháipear scrúdaithe an dalta.
 • Níl cead ag daltaí labhairt le linn scrúduithe.
 • Caithfidh gach dalta suí go suaimhneach agus meas a léiriú do dhaltaí eile go dtí go bhfuil an scrúdú críochnaithe.
 • Níl cead ag daltaí cur isteach ar dhaltaí nó ar an mhúinteoir le linn na scrúduithe.
 • Cuirfear dalta ar bith a chuireann isteach ar na scrúduithe go dtí oifig an Leas-Phríomhoide.
 • Leanfar Cód Iompair na scoile má bhíonn dalta ar bith ag sárú rialacha an ionad scrúdaithe.