Polasaí Daltaí atá ag Tiomáint ‘Na Scoile

POLASAÍ DALTAÍ ATÁ AG TIOMÁINT ‘NA SCOILE

 

 

 1. RÉAMHRA

Tá líon beag daltaí ag tiomáint ‘na scoile i gcarr, i dtarracóir nó ar ghluaisrothar. Caithfear cead a fháil ón phríomhoide chun páirceáil ar shuíomh na scoile agus cloí le rialacha na scoile.

 1. RIALACHA

Seo a leanas na rialacha a chaithfear cloí le:

 • Caithfidh dalta cloí le huaireanta na scoile.
 • Caithfidh dalta eochracha an chairr, nó modh taistil eile, a fhágáil in oifig an phríomhoide ar maidin ar 8.55.
 • Baileoidh dalta na heochracha ag deireadh an lae ar 3.45.
 • Más rud é, go gcaithfidh dalta an scoil a fhágáil go luath tá glao gutháin de dhíth ó thuismitheoir / chaomhnóir chun seo a dhéanamh.
 • Níl cead páirceáil i gcarrchlós na scoile am ar bith de bharr an ganntanas spásanna atá ar fáil do fhoireann na scoile.
 • Tá cead ag daltaí páirceáil i gcarrchlós seomra feistis na scoile amháin, in aice leis an pháirc imeartha.
 • Níl cead ag daltaí an scoil a fhágáil sa charr, nó modh taistil eile, le linn am scoile:
  • Go haonárach
  • Le duine ar bith eile
 • Níl cead ag dalta am ar bith a chaitheamh sa charr, nó modh taistil eile, le linn am scoile. M.sh ag am sosa nó am lóin.

 

 • Caithfidh dalta ar bith a bhíonn ag tiomáint ‘na scoile an polasaí seo a shíneadh ag deimhniú go gcloífidh siad leis na rialacha thuasluaite.
 • Caithfidh an polasaí seo a bheith sínithe ag tuismitheoir / caomhnóir ag tabhairt cead dá bpáiste tiomáint ‘na scoile agus ag deimhniú go gcloífidh a bpáiste le rialacha na scoile.
 • Tá na rialacha seo mar pháirt de Chód Iompair na scoile agus dá bhrí sin cuirfear an córas smachta i bhfeidhm ar dhalta ar bith nach gcloíonn leis na rialacha thuasluaite.
 • Tá an ceart ag an scoil iarratas páirceála a dhiúltú.

—————————————————————————————————————-

DALTA

 • Tuigim polasaí ‘Daltaí atá ag Tiomáint ‘na Scoile’.
 • Deimhním go leanfaidh mé na rialacha thuasluaite agus mé ag tiomáint ‘na scoile i mo charr féin, nó modh taistil eile.

 

Síniú: ____________________________________________

Dáta: _____________________________________________

___________________________________________________________________________

TUISMITHEOIR / CAOMHNÓIR

 • Tugaim cead do mo pháiste tiomáint ‘na scoile.
 • Tuigim polasaí ‘Daltaí atá ag Tiomáint ‘na Scoile’ agus deimhním go leanfaidh mo pháiste na rialacha thuasluaite.
 • Deimhním go bhfuil ceadúnas iomlán ag mo pháiste agus go bhfuil cáin, árachas agus NCT ar an charr, nó modh taistil eile.

 

Síniú: ____________________________________________

Dáta: _____________________________________________