Glór na Scoláirí

Meantóireacht

Tá córas meantóireachta ar siúl sa phobalscoil, áit a mbeidh an idirbhlian mar mheantóirí ag scoláirí sa chéad bhliain. Beidh cruinnithe rialta idir na scoláirí úra agus na meantóirí go háirithe sa chéad téarma chun déileáil le fadhbanna ar bith a bhéas acu agus iad ag socrú isteach ina saol úr scoile sa Phobalscoil. Beidh aiseolas a fháil ag múinteoirí faoi leith a chuirfidh cuidiú, treoir agus comhairle ar fáil más gá. Tá muid cinnte go gcuideoidh seo go mór leis na scoláirí úra.

 

  • Meantóireacht 2022

Cinnirí Ranga

Tá ról lárnach ag na cinnirí ranga i saol na Pobalscoile. Déanann siad ionadaíocht thar cheann na scoláirí ar ócáidí ar leith. Bíonn go leor dualgaisí agus tascanna le déanamh acu le linn na scoilbhliana chun nasc a chruthú idir scoláirí agus foireann na scoile.

Roghnaítear na ceannairí ranga ón tríú bliain ar aghaidh agus roghnaítear na príomh cheannairí ón 5ú bliain. Roghnaítear príomh cheannaire na ngasúraí agus príomh cheannaire na gcailíní mar gheall ar a ndea iompar, a ndearcadh ó thaobh oibre de i saol

na scoile agus a dtréithe ceannasaíochta. Tá ról tábhachtach le h-imirt ag na ceannairí i saol na scoile agus is daoine óga iad a thugann dea-shampla i gcónaí.

 

Cinnirí 2022-23, Caitlín Nic Thoim, Donnfhlaith Haicéad, Caoimhe Nic Phaidín,

leis An Phríomhoide Seoirse Ó Dochartaigh,

Ciarán Ó Gallchóir, Cian Mac Phaidín, agus Padraig Ó Fríl

Comhairle na Mac Léinn

Is foireann iad Comhairle na Mac Léinn a oibríonn go dícheallach as lámh a chéile chun atmaisféar agus timpeallacht na scoile a fheabhsú. Tugann sé deis do na scoláirí nithe a phlé agus tugann sé cluas éisteachta dóibh fósta. Bíonn toghchán sa scoil gach dara bliain agus toghtar beirt scoláire (buachaill agus cailín) ó achan bhliain don Chomhairle. Bíonn cruinnithe acu go rialta le linn na scoilbhliana.

Baill do chuid Chomhairle na Mac Léinn,

Séanna Ní Bhaoill, Aisling Nic Phaidín, Molly Magner agus Antoin Ó Dochartaigh