An tSraith Shóisearach

Rinneadh an tSraith Shóisearach úr a sheoladh sna scoileanna in 2014.

Faoi láthair seo na hábhair agus na leibhéail átá muid ag tairiscint do scoláirí

 

Glacfaidh achan scoláire na 7 nábhair seo ag leibhéal átá oiriúnach dóibh

Gaeilge                                                               Ard              Gnáth
Béarla                                                                 Ard              Gnáth
Matamaitic                                                        Ard              Gnáth
Stair, Tír Eolas, Eolaíocht, CSPE                  Comónta

 

Glacfaidh achan scoláire 3 cinn de na hábhar seo ag leibhéal átá oiriúnach dóibh

Adhmadóireacht*
Miotalóireacht*
Graific Teicnicúil
Eacnamaíocht Bhaile**
Ealaín*
Ceol
Staidéar Gnó
Fraincis

 

Glacfaidh achan scoláire na hábhar seo nach bhfuil faoi scrúdu ins an tSraith Shóisearach
Ríomhaireacht, SPHE, Corp Oideachas, Teagasc Críostaí

* Tá uasmhéid de 24 ceadaithe sna ranganna practicúla.
** Tá uasmhéid de 20 ceadaithe sna ranganna Eacnamaíocht Bhaile.