Polasaí Éide Scoile

POLASAÍ ÉIDE SCOILE

 

 1. RÉAMHRÁ

Tá éide scoile Phobalscoil Ghaoth Dobhair ina pháirt mhór dár bhféiniúlacht mar phobal foghlaimeoirí. Caitheann daltaí Pobalscoil Ghaoth Dobhair a n-éide scoile le bród. Léiríonn sé prionsabail agus luachanna na scoile. Tá sé tábhachtach go bhfuil seo le feiceáil in iompar ár ndaltaí agus iad ag caitheamh ár n-éide scoile.

 

 1. ÉIDE SCOILE

Seo a leanas éide oifigiúil na scoile:

 • Geansaí dúghorm
 • Léine liath
 • Bríste dúghorm (níl cead ag girseacha luiteoga a chaitheamh)
 • Bróga dubha / bróga reatha go hiomlán dubh (níl cead dath ar bith eile a bheith ar na bróga)

 

 1. ÉIDE SPÓIRT
 • Caithfear éide spóirt a chaitheamh le linn ranganna corpoideachais amháin.
 • Tá éide spóirt oifigiúil na scoile ar fáil ar an suíomh idirlíne oreillysofficial.com.
 • Moltar do thuismitheoirí éide spóirt na scoile a cheannacht dá bpáistí chun caitheamh le linn ranganna corpoideachais.
 • Is é aidhm na scoile ná go mbeidh éide spóirt na scoile a chaitheamh go caighdéanach ag gach dalta faoi 2025.

 

 1. CÓD ÉIDE SCOILE
 • Caithfidh gach dalta an éide scoile ceart a chaitheamh le linn an lá scoile.
 • Ba chóir don éide scoile a bheith coinnithe glan agus néata.
 • Níl cead geansaí húdaí ar bith a chaitheamh i mullach geansaí na scoile.
 • Níl cead cótaí a chaitheamh sa seomra ranga.
 • Ba chóir do dhaltaí scoile bheith aireach gur ionadaithe iad ar an scoil, agus go bhfuil tionchar ag a n-iompar ar íomhá phoiblí na scoile agus iad ag caitheamh éide scoile. Baineann seo go háirithe le imeachtaí seach-churaclam.
 • Tá sé de dhualgas ar gach dalta éide scoile a chaitheamh ag imeachtaí taobh amuigh den scoil. Ní ligfear do dhalta ar bith nach gcaitheann an éide scoile iomlán, páirt a ghlacadh san imeacht.
 • Caithfear éide spóirt iomlán a bheith ag daltaí aon lá a mbíonn corpoideachas acu.
 • Níl cead fáinní/studaí a chaitheamh ach amháin sna cluasa. Ní ghlacfar le fáinne cluaise crochta de chineál ar bith.
 • Caithfear gruaig fhada a choinneáil ceangailte siar le linn ranganna corpoideachais.
 • Ní ghlacann an scoil aon fhreagracht as éide scoile a bhíonn caillte nó ar iarraidh.
 • Déantar eisceacht do dhaltaí uathachais le riachtanas chéadfach i gcomhairle leis an chomhordaitheoir riachtanais speisialta.

 

 1. IMEACHTAÍ SPÓIRT
 • Tá cead ag daltaí éide spóirt oifigiúil na scoile a chaitheamh ag imeachtaí spóirt.
 • Muna bhfuil éide spóirt oifigiúil ag an dalta caithfear éide iomlán scoile a chaitheamh.

 

 

 1. RÓL TUISMITHEOIRÍ

Tá ról tábhachtach ag tuismitheoirí cinntiú go gcloíonn a bpáistí le éide na scoile. Iarrtar ar thuismitheoirí:

 • Cinntiú go gcaitheann a bpáistí éide scoile iomlán ar maidin.
 • Go bhfuil lipéid chóir le ainm agus bliain a bpáistí ar an éide scoile.
 • Cinntiú éide spóirt a bheith leo nuair a bhíonn rang corpoideachas acu.

 

 1. SÁRÚ RIALACHA ÉIDE SCOILE

Cuirtear na smachtbhanna seo a leanas i bhfeidhm chun cinntiú go gcloítear le rialacha éide scoile.

SÁRÚ SMACHTBHANNA CÉ?
Dalta nach gcaitheann éide iomlán na scoile don chéad uair Taifead déanta ar VSware chun cur in iúl do thuismitheoirí Múinteoir

 

Tarlaíonn sé don dara uair Taifead déanta ar VSware

 

Múinteoir

 

Tarlaíonn sé don tríú uair Taifead déanta ar VSware

Cárta Buí

Múinteoir

Ceann Bliana

Tarlaíonn sé go leanúnach Taifead déanta ar VSware

Scairt abhaile – ag cur in iúl go gcuirfear an dalta abhaile ón scoil má tharlaíonn sé arís

Cuirfear an dalta abhaile ón scoil go dtí go bhfuil an éide iomlán scoile acu

Múinteoir

Ceann Bliana

Leas Phríomhoide

 

 

 

 

 1. SÁRÚ RIALACHA ÉIDE SPÓIRT

Cuirtear na smachtbhanna seo a leanas i bhfeidhm chun cinntiú go gcloítear le rialacha éide spóirt le linn ranganna corpoideachais amháin.

SÁRÚ SMACHTBHANNA CÉ?
Dalta gan éide spóirt ag rang corpoideachais don chéad uair Taifead déanta ar VSware chun cur in iúl do thuismitheoirí

 

Múinteoir Corpoideachais
Tarlaíonn sé don dara uair Taifead déanta ar VSware

 

Múinteoir Corpoideachais
Tarlaíonn sé don tríú uair Taifead déanta ar VSware

Cárta Buí

Múinteoir Corpoideachais

Ceann Bliana

Tarlaíonn sé don cheathrú uair Taifead déanta ar VSware

Cárta Dearg

Múinteoir Corpoideachais

Ceann Bliana

Tarlaíonn sé don chúigiú uair Scairt abhaile

Cuirfear an dalta go dtí oifig an leas phríomhoide chun obair scríofa a dhéanamh le linn rang corpoideachais

Ceann Bliana

Leas Phríomhoide

 

—————————————————————————————————————-