Lúthchleasaíocht

Tá clú agus cáil ar lúthchleasaithe Phobalscoil Ghaoth Dobhair. Le roinnt blianta anuas d`eagraigh an scoil rásaí Tras Tíre sa chontae agus tá go leor duaiseanna bainte ag scoláirí na Pobalscoile.

Glacann scoláirí ón Phobalscoil páirt fósta i Luthchleasaíocht faoi dhíon. Bíonn na scoláirí páirteachi gCraobh an Chontae, Craobhna hÉireann chomh maith le foireann Uladh agus UK Sportshall.

Spreagtar scoláirí le bheith gníomhach agus gach bliain déanann an scoil siúlóid 5km le chéile le tús maith a chur leis an scoil bhliain.

Bíonn an deis ag scoláirí na céad bliana comórtas Sportshall a dhéanamh. Seo comórtas ar dóigh ina dtig leo páirt a ghlacadh in imeachtaí difriúla. Éiríonn go han-mhaith leis an scoil achan bliain, agus i mbliana tá foireann na ngasúraí agus na ngirseachaí tríd go dtí an comórtas réigiúnach i Leitir Ceanainn.

Ní amháin sin ach tá cultúr láidir trás tíre sa scoil, le tacaíocht ó mhúinteoirí a bhíonn ag glacadh páirt i gcomórtais lúthchleasaíochta iad féin.

Glacaimid páirt sna comórtais raoin is faiche. Bíonn traenáil ar siúl le linn agus i ndiaidh am scoile agus taistealaímid go dtí comórtas an chontae agus an Chuige. D’éirigh le ceathrar dár scoláirí tais uile Éireann an Mheitheamh seo caite do PSGD.

 

 

  • Foireann gasúraí an 1ú bhliain 2022 Sportshall, tríd go dtí Craobh Uladh