Cumann na dTuismitheoirí

 

Cumann na dTuismitheoirí

Léiríonn taighde oideachais ar rannpháirtíocht tuismitheoirí sna scoileanna go mbaineann páistí leibhéil níos airde oideachais amach nuair a oibríonn tuismitheoirí agus múinteoirí le chéile.

Aidhmeanna an Cumann

Tá gach tuismitheoir/caomhnóir mac léinn atá ag freastal ar Phobalscoil Ghaoth Dobhair ina mbaill de Chumann na dTuismitheoirí.

Is iad aidhmeanna an chumainn ná:

  • tacú le haidhmeanna agus cuspóirí na scoile,
  • gníomhú i ról chomhairleach maidir leis an scoil.
  • tuiscint agus cumarsáid idir tuismitheoirí, bainistíocht agus daltaí a chur chun cinn,
  • rannpháirtíocht tuismitheoirí i ngníomhaíochtaí scoile a spreagadh, agus

Is é Cumann na dTuismitheoirí an struchtúr trínar féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí i scoil oibriú le chéile chun an t-oideachas is fearr gur féidir a chur ar fáil dá bpáistí.

Bíonn fáilte roimh bhaill nua i gcónaí, agus molann muid duit a bheith linn in aistear oideachais do pháiste.

Baill an Choiste 2023/24

Cathaoirleach: Donal Ó Cnáimshí

Cisteoir: Fionnuala Ní Mhainnin

Rúnaí: Anna Ní Bhroin