Polasaí Fón Póca

POLASAÍ FÓN PÓCA

 

 1. RÉAMHRÁ

Tuigeann an scoil an ról tábhachtach atá ag teicneolaíocht sa sochaí agus i saol na hoibre. Is uirlis oideachais luachmhar atá i bhfón póca chun taighde a dhéanamh agus chun foghlaim a chur chun cinn sa seomra ranga faoi stiúr an mhúinteora.

 

 1. RIALACHA

Seo a leanas na rialacha a bhaineann le fón póca a úsáid sa scoil chun timpeallacht dearfach shóisialta a chothú a chuireann béim ar fhoghlaim an dalta:

 

 • Is sa seomra ranga amháin a bhfuil cead ag dalta fón póca a úsáid faoi stiúr an mhúinteoir ranga.
 • Tógfar fón póca ó dhaltaí má bhíonn sé in úsáid acu am ar bith eile le linn am scoile seachas faoi stiúr an mhúinteoir ranga.
 • Caithfidh an dalta treoracha an mhúinteora a leanúint i rith na hama maidir le úsáid an fón póca.
 • Má tá dalta ag mothú tinn nó ag iarraidh dul abhaile caithfear seo a eagrú trí oifig na scoile.
 • Níl cead ag dalta glao gutháin a ghlacadh nó a dhéanamh sa scoil ar a fón féin. Caithfidh gach cumarsáid dul fríd oifig na scoile.
 • Níl cead ag dalta griangraf, fiseán nó taifead ar bith a ghlacadh de dhalta nó baill den fhoireann scoile am ar bith ar scoil nó le linn imeachtaí scoile lasmuigh den scoil.
 • Níl cead ag dalta cluasán (airpods) nó uirlis ar bith eile teicneolaíochta a úsáid sa seomra ranga.
 • Déanfar fiosrúchán iomlán, de réir Polasaí Frith-Thromaíocht na scoile, sa chás ina úsáidtear fón póca le linn am scoile chun tromaíocht a dhéanamh ar dhalta eile, nó ball de fhoireann na scoile.
 • Ní ghlacann an scoil aon fhreagracht as fón dalta a bhíonn caillte nó a mbíonn damáiste déanta di.

 

 1. RÓL AN DALTA
 • Fón póca a úsáid sa seomra ranga amháin faoi stiúr an mhúinteoir ranga chun foghlaim a chur chun cinn.
 • Gan an fón póca a úsáid le linn am sosa nó am lóin.
 • Cloí le Polasaí Frith Thromaíocht na scoile maidir le úsáid fón póca.
 • Níl cead grianghraif a ghlacadh, físeáin nó taifead ar bith a dhéanamh de dhalta eile nó ball de fhoireann na scoile.
 • Níl cead grianghraif, físeáin nó taifead a chur suas ar Snap Maps le linn am scoile.

 

 1. RÓL MÚINTEOIRÍ
 • ‘Ní neart go cur le chéile’.
 • Fón póca a thógáil ó dhaltaí lasmuigh den seomra ranga. M.sh sna hallaí, leithris
 • An fón póca a fhágáil in oifig an leas phríomhoide i gclúdach le sonraí an dalta.

 

 1. RÓL LEAS-PHRÍOMHOIDE & PRÍOMHOIDE
 • Fógra rialta a dhéanamh chun cur i gcuimhne do dhaltaí nach bhfuil cead acu na fón pócaí a bheith in úsáid taobh amuigh den seomra ranga.
 • Béim a chur ar an riail seo ag achan cruinniú múinteoirí.
 • Na smachtbhanna a chur i bhfeidhm chun timpeallacht shóisialta dearfach a chothú sa scoil ag cur folláine an dalta chun cinn.

 

 1. SÁRÚ RIALACHA FÓN PÓCA

Cuirtear na smachtbhanna seo a leanas i bhfeidhm chun cinntiú gur úsáid oideachasúil a bhaintear as an fhón póca chun foghlaim a chur chun cinn sa timpeallacht scoile.

SÁRÚ SMACHTBHANNA CÉ?
Fón póca in úsáid ag dalta taobh amuigh den seomra ranga ·       Fón póca tógtha ón dalta

·       Fón póca fágtha in oifig an Leas Phríomhoide go dtí                deireadh an lae

·       Taifead déanta ar VSware chun cur in iúl do                   thuismitheoirí

Foireann Teagaisc Iomlán na Scoile

 

 

Tarlaíonn sé don dara uair

 

·       Fón póca tógtha ón dalta

·       Fón póca fágtha in oifig an Leas Phríomhoide go dtí       deireadh an lae

·       Taifead déanta ar VSware

Tarlaíonn sé don triú uair

 

·       Fón póca tógtha ón dalta

·       Fón póca fágtha in oifig an Leas Phríomhoide go dtí deireadh an lae

·       Cárta Buí

·       Taifead déanta ar VSware

Tarlaíonn sé don ceathrú uair

 

·       Fón póca tógtha ón dalta

·       Fón póca fágtha in oifig an Leas Phríomhoide go dtí deireadh an lae

·       Cárta Dearg

·       Taifead déanta ar VSware

·       Scairt abhaile

Mí-úsáid fón póca sa seomra ranga nó lasmuigh

 

·       Cárta Buí / Dearg

·       Fón póca in oifig an Leas Phríomhoide go dtí deireadh an lae

·       Taifead déanta ar VSware

Diúltú fón a thabhairt suas ·       Cárta Dearg

·       Dalta a thabhairt suas go dtí oifig an Leas Phríomhoide

·       Taifead déanta ar VSware

·       Scairt abhaile

*Muna gcloítear le rialacha na scoile go leanúnach ní bheidh an deis ag na scoláirí sin páirt a ghlacadh in imeachtaí seach-churaclaim na scoile.

 

 

—————————————————————————————————————-