Scéim Theagmhála Baile Scoile agus an Phobail

 

Scéim Theagmhála Baile Scoile agus an Phobail (TBSP)

Tá an Scéim Theagmhála Baile Scoile agus an Phobail (TBSP) le fáil i scoileanna DEIS ar fud na tíre agus tá sé tugtha isteach arís do Phobalscoil Ghaoth Dobhair ó 2022/23. Is í Teresa Ní Ghallchóir ár gComhordaitheoir TBSP. Is féidir teagmháil a dhéanamh léi ar 087 628 1577 (Luan go hAoine 9.00 go dtí 3.45) nó trí ríomhphost ag baile@psgd.ie.

Aidhm na Scéime

Is straitéis spriocdhírithe í an scéim TBSP a chuireann an chomhpháirtíocht idir an scoil agus an baile chun cinn. Is é cuspóir na comhpháirtíochta seo ná cur le deiseanna foghlama na ndaltaí agus a gcoinneáil sa chóras oideachais a chur chun cinn. Chomh maith leis sin, cuireann an Scéim TBSP an-bhéim ar chomhoibriú leis an phobal áitiúil.

Spriocanna na Scéime TBSP

  • Ag tacú le daltaí
  • Comhoibriú a chur chun cinn idir an baile, an scoil agus an pobal
  • Rannpháirtíocht na dtuismitheoirí
  • Daoine óga a choinneáil sa chóras oideachais
  • Dea-chleachtas a scaipeadh

Gníomhaíochtaí na Scéime

  • Bualadh le tuismitheoirí/caomhnóirí i rith na bliana ar scoil agus nuair a bhíonn siad ar cuairt ar an mbaile.
  • Freastal ar chruinnithe pobail ábhartha chun nasc gníomhach a choinneáil idir an scoil agus an iliomad gníomhaireachtaí inár bpobal.
  • Freastal ar chruinnithe rialta le TBSP eile ó na bunscoileanna agus na hiar-bhunscoileanna go léir sa cheantar, rud a chuireann comhoibriú chun cinn idir gach scoil áitiúil.
  • Ranganna agus cúrsaí pearsanta, fóillíochta agus acadúla a eagrú do dhaoine fásta sa scoil, rud a spreagann tuismitheoirí/caomhnóirí chun ról gníomhach a ghlacadh in oideachas a bpáistí agus deiseanna a thabhairt daofa scileanna nua a fhoghlaim.